Vận tải & Ngoại thương

Không chỉ cung cấp những khoá học về nghiệp vụ XNK, chuyên mục này còn được bổ sung những khoá học về dịch vụ vận tải. Đó là các khóa học dành cho các tài xế, trung tâm liên lạc từ khách hàng, hay cho đến những khoá học về cách tự kiểm tra – bảo dưỡng xe hiệu quả nhất.

Đối tượng: NV các cấp và QL cấp trung
Mục tiêu: Nắm được các các kỹ năng, phẩm chất của một tài xế chuyên nghiệp.
Tình trạng: Đang sản xuất
Đối tượng: NV các cấp và QL cấp trung
Mục tiêu: Hiểu rõ những nghiệp vụ cơ bản nhất liên quan tới ngành xuất nhập khẩu
Tình trạng: Đang sản xuất