Sản xuất công nghiệp

Sản xuất vẫn luôn là lĩnh vực quan trọng hàng đầu đối với Việt Nam chúng ta. Tuy vậy năng suất lao động trong các ngành sản xuất của chúng ta lại thấp vào bậc nhất thế giới. Nguyên nhân chính có lẽ có thể gói gọn trong mấy từ là tác phong công nghiệp và kinh nghiệm sản xuất còn quá hạn chế ở hầu hết các doanh nghiệp. Những kiến thức cung cấp ở đây hi vọng sẽ làm thay đổi điều căn bản này.

Đối tượng: NV các cấp & QL cấp trung
Mục tiêu: Nắm được nghiệp vụ cơ bản của cán bộ, nhân viên phòng bảo trì thiết bị
Tình trạng: Đang sản xuất
KH
Đối tượng: NV các cấp & QL cấp trung
Mục tiêu: Biết cách triển khai áp dụng loại bỏ các lãng phí trong doanh nghiệp.
Tình trạng: Đang sản xuất
Đối tượng: QL cấp trung
Mục tiêu: Nắm được những kỹ năng mà người tổ trưởng sản xuất cần có.
Tình trạng: Đang sản xuất
Đối tượng: NV các cấp & QL cấp trung
Mục tiêu: Nắm được kỹ năng quản lý trực quan tại hiện trường sản xuất.
Tình trạng: Đang sản xuất
KH
Đối tượng: QL cấp trung
Mục tiêu: Nâng cao năng lực cho quản đốc phân xưởng.
Tình trạng: Đang sản xuất