Khởi nghiệp

Chúc mừng các bạn đã mạnh dạn bắt đầu hành trình riêng của bản thân. Hãy giữ ước mơ cho bạn, làm theo cách của bạn trên con đường chạm tới vinh quang. Tuy vậy, hãy lắng nghe các chuyên gia quản trị và những CEO đi trước chỉ dẫn cho bạn những nội dung quan trọng nhất để rút ngắn khoảng cách, tiết kiệm thời gian.

Đối tượng: Những người muốn khởi nghiệp
Mục tiêu: Nắm được những kiến thức cơ bản để khởi nghiệp
Tình trạng: Đang sản xuất
Đối tượng: Những người muốn khởi nghiệp
Mục tiêu: Biết cách cụ thể hoá ý tưởng thành mô hình kinh doanh khả thi
Tình trạng: Đang sản xuất