Khách sạn - Nhà hàng

Đây thực sự là lĩnh vực trung tâm nhất về dịch vụ. Tuy vậy xem ra giữa lý thuyết đã học qua trường lớp và việc triển khai tại nhà hàng – khách sạn vẫn có một khoảng cách lớn, thậm chí cách cung cấp dịch vụ tới khách hàng ở các cơ sở trong cùng hệ thống còn có sự sai khác. Có lẽ chúng ta cần xác nhận lại xem chuẩn kinh doanh ẩm thực của thế giới ra sao.

Đối tượng: NV các cấp và QL cấp trung
Mục tiêu: Nắm được kỹ năng tốt nhất để quản lý nhà hàng, quán cafe
Tình trạng: Đang sản xuất
KH
Đối tượng: NV các cấp và QL cấp trung
Mục tiêu: Nắm được kỹ năng cơ bản của nhân viên lễ tân khách sạn
Tình trạng: Đang sản xuất
Đối tượng: NV các cấp và QL cấp trung
Mục tiêu: Nắm được kỹ năng cơ bản của nhân viên chạy bàn
Tình trạng: Đang sản xuất