Bất động sản

Tiếp xúc với khách hàng có điều kiện và nói những câu chuyện lớn về tiền bạc, đây là lĩnh vực danh giá với nhiều hào quang nhưng cũng đầy những khó khăn thách thức mà thực tế 10 người tới thì đến 9 người sẽ phải từ bỏ sớm. Các bạn cần trang bị những kiến thức và kỹ năng đủ mạnh để tồn tại qua những đợt sàng lọc khắc nghiệt của công việc này.

KH
Đối tượng: NV các cấp và QL cấp trung
Mục tiêu: Nắm rõ những vấn đề pháp lý trong giao dịch BĐS
Tình trạng: Đang sản xuất
Đối tượng: NV các cấp và QL cấp trung
Mục tiêu: Biết cách giao dịch BĐS thành công
Tình trạng: Đang sản xuất