Tiêu chuẩn & Quy tắc

Công việc hiệu quả luôn đòi hỏi phải có tiêu chuẩn, từ các tiêu chuẩn ISO cho tới hệ thống quản lý chất lượng hay các quy trình làm việc bài bản… Tất cả các tiêu chuẩn này đã được triển khai rộng rãi tới toàn thể cán bộ công nhân viên trong doanh nghiệp của bạn chưa? Bạn có thể đánh giá lại điều đó với các khoá học trong chủ đề này.

 

KH
Đối tượng: NV các cấp và các cấp QL
Mục tiêu: Nắm rõ các bước xây dựng quy trình kiểm soát chất lượng.
Tình trạng: Đang sản xuất
KH
Đối tượng: NV các cấp và các cấp QL
Mục tiêu: Hiểu rõ những nghiệp vụ liên quan đến chứng nhận ISO 9001:2015
Tình trạng: Đang sản xuất
KH
Đối tượng: Các cấp QL
Mục tiêu: Hiểu được cách thức tổ chức hoạt động quản lý chất lượng tại doanh nghiệp.
Tình trạng: Đang sản xuất