Phát triển cá nhân

Các khoá học giúp học viên hiểu rõ về chính bản thân mình. Từ những sinh viên mới ra trường cho tới những người trưởng thành đã đi làm được một thời gian nhưng lại đang có chút băn khoăn, lạc lối,… các bạn sẽ biết cách tìm lại chính mình, xác định rõ những mục tiêu cần hướng tới và có cho mình được một lộ trình phấn đấu cụ thể với tâm thế tích cực nhất.

KH
Đối tượng: Tất cả mọi người
Mục tiêu: Để mỗi cá nhân có thể tự tin thể hiện chính mình, giúp người đối diện hiểu và chấp nhận con người thật của bạn.
Tình trạng: Đang sản xuất
KH
Đối tượng: Tất cả mọi người
Mục tiêu: Giúp các bạn tìm ra các cách thức thích hợp để kích hoạt khả năng sáng tạo và tăng cường khả năng tư duy của bản thân.
Tình trạng: Đang sản xuất
KH
Đối tượng: Tất cả mọi người
Mục tiêu: Xác định rõ những điều về bản thân và cách thực hiện mục tiêu của mình.
Tình trạng: Đang sản xuất