Lãnh đạo và quản lý

Viêc biết hay không biết các công cụ làm việc khiến cho tốc độ xử lý công việc của chúng ta có sự khác biệt lớn. Các công cụ thường được sáng tạo và cải tiến bởi những nước phát triển như Mỹ, Đức hay Nhật Bản,… và các nước đang phát triển nghiễm nhiên được thừa hưởng. WorkPro đã và đang nỗ lực cập nhật, cải tiến các công cụ này giúp cho SME của Việt Nam làm bệ phóng…

 

KH
Đối tượng: Nhân viên các cấp và QL cấp trung
Mục tiêu: Biết cách giao việc và kiểm soát thực hiện công việc
Tình trạng: Đã phát hành
KH
Đối tượng: Các cấp Quản lý
Mục tiêu: Cung cấp, bổ sung kiến thức, kỹ năng để có thể lãnh đạo hiệu quả và áp dụng ngay vào công việc thực tiễn.
Tình trạng: Đang sản xuất
KH
Đối tượng: QL cấp trung
Mục tiêu: Xây dựng các kỹ năng cần thiết, tăng cường năng lực quản lý cho cán bộ quản lý cấp trung trong nền kinh tế mở ở Việt Nam hiện nay.
Tình trạng: Đang sản xuất