Kỹ năng cơ bản

Có những nội dung nhà trường không dạy cho bạn nhưng doanh nghiệp lại đòi hỏi bạn cần phải có. Các thế hệ trước đã phải mất nhiều năm tháng mới học và thấm được những kỹ năng như vậy thì giờ đây bạn có thể tiếp thu với “tốc độ 4.0”. Thời điểm này, sẽ không còn gì có thể ngăn trở bạn làm việc hiệu quả như một nhân viên chuyên nghiệp nhất.

Đối tượng: Nhân viên các cấp và QL cấp trung
Mục tiêu: Biết cách giao việc và kiểm soát thực hiện công việc
Tình trạng: Đã phát hành
KH
Đối tượng: Nhân viên các cấp và QL cấp trung
Mục tiêu: Biết cách tối ưu hóa hiệu suất công việc
Tình trạng: Đang sản xuất
KH
Đối tượng: Nhân viên các cấp và QL cấp trung
Mục tiêu: Biết cách giao việc và kiểm soát thực hiện công việc
Tình trạng: Đã phát hành
KH
Đối tượng: Nhân viên các cấp và QL cấp trung
Mục tiêu: Biết cách giải quyết các vấn đề hiệu quả
Tình trạng: Đang sản xuất
KH
Đối tượng: Tất cả mọi người
Mục tiêu: Nắm được các kỹ năng cơ bản để làm việc nhóm hiệu quả.
Tình trạng: Đang sản xuất
KH
Đối tượng: Nhân viên các cấp và QL cấp trung
Mục tiêu: Biết cách tổ chức cuộc họp hiệu quả
Tình trạng: Đã phát hành
KH
Đối tượng: Tất cả mọi người
Mục tiêu: Có thể tự tin thuyết trình trước đám đông.
Tình trạng: Đang sản xuất