TOP 5 hệ thống LMS tốt nhất dành cho trường học

Với gợi ý về top 5 hệ thống LMS tốt nhất từ Workpro, các trường học cũng như các đơn vị giáo dục sẽ có thể dễ dàng lựa chọn được cho mình một hệ thống phù hợp và hiệu quả nhất.

21/09/2020

12 Lợi Ích Của E-learning Doanh Nghiệp Cần Biết

The time has finally come. You’ve poured your blood, sweat, and tears into your most recent content piece, and it’s ready to be packaged up and sent to the client to be pushed live. After a few final checks and only…

01/10/2019

TÀI LIỆU 5

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

17/09/2019

TÀI LIỆU 4

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

17/09/2019

TÀI LIỆU 3

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

17/09/2019

WorkPro 4.0 – Kế hoạch phát triển NNL phần 2

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

16/09/2019

WorkPro 4.0 – Kế hoạch phát triển NNL phần 1

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

16/09/2019

Đào Tạo Trực Tuyến – Giải Pháp Cho Học Tập Linh Hoạt

Trên thế giới, đào tạo trực tuyến đã và đang là xu thế, giúp kéo gần khoảng cách chinh phục tri thức cho con người. E-learning chính là mô hình giáo dục đem đến cơ hội học tập cho cộng đồng trong thế kỷ 21. Ngày nay, hầu hết các trường đại học trên thế giới và cả Việt Nam đều ứng dụng e-learning trong quá trình đào tạo, thông qua nhiều phương thức khác nhau, song song với đào tạo truyền thống.

16/09/2019

Giáo Dục Trực Tuyến Thách Thức Đại Học Truyền Thống

Các chuyên gia nhận định, 50 năm sau khi internet ra đời, giáo dục trực tuyến có thể là nguy cơ đe dọa các cơ sở giáo dục truyền thống.

14/09/2019

Giáo Dục Trực Tuyến Thúc Đẩy Nền Kinh Tế Số Việt Nam

Đào tạo trực tuyến sẽ trở thành xu thế nổi bật tạo ra bước phát triển lớn cho nền kinh tế số Việt Nam.

14/09/2019